Powrót do: Referat Finansowo – Podatkowy

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Stanowisko do spraw księgowości podatkowej
Telefon
081 827 69 30
Email

Informacje dodatkowe
Zakres czynności
1. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji łącznego zobowiązania pieniężnego podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, a w szczególności:
- księgowanie wpłat dla poszczególnych podatników,
- wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych, bieżąca ich aktualizacja oraz ewidencja,
- obliczanie wynagrodzenia prowizyjnego dla sołtysów opracowanie listy wypłat,
- naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat podatkowych i ich ewidencja,
- uzgadnianie przypisów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości z pracownikiem wymiaru podatków,
- dokonywanie odpisów należności podatkowych z tytułu umorzeń, zaniechań poboru - ewidencjonowanie na kontach podatników,
- sporządzanie sprawozdań dotyczących księgowości podatkowej,
- rozliczanie wpływów podatku rolnego do ustalenia należności na rzecz Izby Rolniczej.
2. Prowadzenie spraw dotyczących podatku od środków transportu, a w szczególności:
- przyjmowanie od podatników deklaracji na podatek od środka transportu, dokonanie analizy prawidłowości sporządzenia deklaracji,
- naliczanie podatku wg złożonych deklaracji,
- księgowanie wpłat na podatek od środków transportu, prowadzenie w tym zakresie stosownej ewidencji,
- prowadzenie ewidencji środków transportu z terenu gminy podlegających opodatkowaniu,
- sporządzanie decyzji określających zaległości,
- sporządzanie tytułów wykonawczych w celu egzekucji zaległości,
- sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej podatku od środków transportowych.
3. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

Pracownicy

Kadencja
Brak przypisanych pracowników
(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Brak przypisanych pracowników
Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Rusek Robert
Data wytworzenia informacji:
24-01-2008
Osoba wprowadzająca informację:
Dodano do BIP dnia:
18-12-2012