Powrót do: Referat Finansowo – Podatkowy

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Stanowisko do spraw obsługi kasowej
Telefon
081 827 69 25
Informacje dodatkowe
Zakres czynności
1. Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki i Domu Kultury a w szczególności:
a) pisanie czeków i przelewów,
b) przynoszenie gotówki z banku i dokonywanie wypłat:
- wynagrodzeń pracownikom,
- wynagrodzeń kierowcom OSP,
- prowizji sołtysom,
- dodatków mieszkaniowych,
- zasiłków rodzinnych,
- zasiłków z pomocy społecznej,
- należności wynikających z rachunków,
- innych należności;
c) odprowadzanie gotówki do banku oraz przyjmowanie wpłat:
- należności gminy z tytułu podatków i opłat,
- za dowody osobiste,
- za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników,
- za sprzedaż napojów alkoholowych,
- z tytułu przyłączenia się do sieci wodociągowej,
- wpis lub zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej,
- wadium do przetargu,
- innych wpłat;
b) sporządzanie raportów kasowych.
2. Sprzedaż znaczków opłaty skarbowej oraz weksli, a także zaopatrywanie się w nie.
3. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

Pracownicy

Kadencja
Brak przypisanych pracowników
(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Brak przypisanych pracowników
Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Rusek Robert
Data wytworzenia informacji:
24-01-2008
Osoba wprowadzająca informację:
Dodano do BIP dnia:
18-12-2012