Powrót do: Referat Finansowo – Podatkowy

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Stanowisko do spraw wymiaru podatków i opłat wiejskich
Telefon
081 827 69 24
Informacje dodatkowe
Zakres czynności
1. W zakresie podatków i opłat wiejskich:
- prowadzenie i aktualizacja kart gospodarstw rolnych,
- prowadzenie rozpisów i kumulacji gruntów dla celów podatkowych w uzgodnieniu z inspektorem d/s gospodarki gruntami i geodetą powiatowym,
- zbieranie materiałów informacyjnych niezbędnych przy wymiarze podatków i opłat wiejskich,
- dokonywanie wymiaru podatków i opłat wiejskich, podatku od nieruchomości oraz innych zobowiązań podatkowych i opłat wymierzonych dla gospodarstw indywidualnych,
- wystawianie nakazów płatniczych na wymierzone podatki i opłaty wiejskie,
- prowadzenie rejestrów wymiarowych, rejestrów przypisów i odpisów oraz rejestru odwołań od wymiaru,
- rozliczanie sołtysów z zainkasowanych wpłat podatków i opłat wiejskich,
- analizowanie realizacji wpływów należności finansowych, ustalanie planów w tym zakresie oraz opracowywanie okresowych informacji z realizacji planu finansowego,
- opracowywanie sprawozdań z wymiaru i poboru podatków i opłat wiejskich, podatku od nieruchomości,
- uzgadnianie rejestrów przypisów i odpisów z dziennikami obrotów księgowości podatkowej.
2. W zakresie podatku od nieruchomości:
- wzywanie właścicieli nieruchomości do składania wykazów nieruchomości oraz przyjmowanie i sprawdzanie tych wykazów,
- wymiar podatku od nieruchomości,
- prowadzenie rejestrów wymiarowych, rejestrów przypisów i odpisów od rejestru odwołań,
- prowadzenie i aktualizowanie ewidencji nieruchomości i posiadaczy psów,
- uzgadnianie rejestrów przypisów i odpisów z dziennikami obrotów księgowości podatkowej.

Pracownicy

Kadencja
Brak przypisanych pracowników
(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Brak przypisanych pracowników
Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Rusek Robert
Data wytworzenia informacji:
24-01-2008
Osoba wprowadzająca informację:
Dodano do BIP dnia:
18-12-2012