Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Łaziska

Odbieranie i transport od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łaziska odpadów komunalnych w 2019 r.

Data ogłoszenia
2018-12-12
Termin składania ofert
2018-12-20 10:00
Treść

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i transport od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łaziska odpadów komunalnych w 2019 r. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i transportu całej masy odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, zarówno zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów gromadzonych w sposób selektywny w worki koloru zielonego, niebieskiego i żółtego tj.: makulatury, tworzyw sztucznych, szkła, metali, opakowań wielomateriałowych. Orientacyjna ilość odpadów komunalnych, któr± Zamawiaj±cy przewiduje do odebrania - 600 Mg w tym odpady z PSZOK, wielkogabarytowe i inne.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Karol Andrzej Grzędadodano do BIP dnia 13-12-2018 09:05:01