Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Katarzyna Piłat
Telefon
0-81 827 69 23
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Zastępca Skarbnika Gminy
Opis: Oświadczenie po zakończeniu pracy - rok 2018
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko: Z-ca Skarbnika Gminy
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko: Z-ca Skarbnika Gminy
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko: Z-ca Skarbnika Gminy
Opis: Oświadczenie majątkowe złożone 14 kwietnia 2016