Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Łaziska

Referat Organizacyjno – Społeczny

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Anna Nowak Stanowisko:Stanowisko d/s kancelaryjnych, kadr i szkoleń
Telefon:0818276920
Email:
0 0
Barbara Smagieł Stanowisko:Stanowisko pomocnicze- sprzątaczka
0 0
Jacek Ciostek Stanowisko:Stanowisko d/s wojskowych, obrony cywilnej i przeciwpożarowych
0 0
Iwona Powroźnik Stanowisko:Koordynator d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
0 0
Tomasz Czyż Stanowisko:Sekretarz Gminy, kierownik referatu
Telefon:81 827 69 22
Email:
181 0
Jacek Ciostek Stanowisko:Stanowisko d/s wojskowych, obrony cywilnej i przeciwpożarowych
181 1
Iwona Powroźnik Stanowisko:Koordynator d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
181 2
Barbara Smagieł Stanowisko:Stanowisko pomocnicze- sprzątaczka
181 3
Anna Nowak Stanowisko:Stanowisko d/s kancelaryjnych, kadr i szkoleń
Telefon:0818276920
Email:
181 4
Jacek Ciostek Stanowisko:Stanowisko d/s wojskowych, obrony cywilnej i przeciwpożarowych
180 5
Iwona Powroźnik Stanowisko:Koordynator d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
180 6
Barbara Smagieł Stanowisko:Stanowisko pomocnicze- sprzątaczka
180 7
Anna Nowak Stanowisko:Stanowisko d/s kancelaryjnych, kadr i szkoleń
Telefon:0818276920
Email:
180 8
Jacek Ciostek Stanowisko:Stanowisko d/s wojskowych, obrony cywilnej i przeciwpożarowych
179 9
Iwona Powroźnik Stanowisko:Koordynator d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
179 10
Barbara Smagieł Stanowisko:Stanowisko pomocnicze- sprzątaczka
179 11
Anna Nowak Stanowisko:Stanowisko d/s kancelaryjnych, kadr i szkoleń
Telefon:0818276920
Email:
179 12
Tomasz Czyż Stanowisko:Sekretarz Gminy, kierownik referatu
Telefon:81 827 69 22
Email:
559 13
Jacek Ciostek Stanowisko:Stanowisko d/s wojskowych, obrony cywilnej i przeciwpożarowych
559 14
Iwona Powroźnik Stanowisko:Koordynator d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
559 15
Barbara Smagieł Stanowisko:Stanowisko pomocnicze- sprzątaczka
559 16
Anna Nowak Stanowisko:Stanowisko d/s kancelaryjnych, kadr i szkoleń
Telefon:0818276920
Email:
559 17
Joanna Kramek Stanowisko:Sekretarz Gminy, kierownik referatu
Telefon:818276932
Email:
935 20
Jacek Ciostek Stanowisko:Stanowisko d/s wojskowych, obrony cywilnej i przeciwpożarowych
935 20
Iwona Powroźnik Stanowisko:Koordynator d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
935 21
Barbara Smagieł Stanowisko:Stanowisko pomocnicze- sprzątaczka
935 22
Anna Nowak Stanowisko:Stanowisko d/s kancelaryjnych i szkoleń
Telefon:0818276920
Email:
935 23