Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Łaziska

Oświadczenia majątkowe władz gminy

Szczegółowe wyszukiwanie
Urząd Stanu Cywilnego
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Pracownik socjalny
Oświadczenie majątkowe 30 dni od zatrudnienia
Stanowisko pracownika - Pracownik socjalny
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Pracownik socjalny
Szkoła Podstawowa w Kępie Piotrawińskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
wladze
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Wójta Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Wójta Gminy
Skarbnik
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy Łaziska
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy Łaziska
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy Łaziska
Oświadczenie za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy Łaziska
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy Łaziska
wladze
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020r. na koniec pracy
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Oświadczenie za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Sekretarz
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz
wladze
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE - W TERMINIE 30 DNI OD DNIA ZATRUDNIENIA
Stanowisko pracownika - Podinspektor ds. kancelaryjnych i szkoleń
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor ds. kancelaryjnych i szkoleń
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Samodzielny Referent ds. Świadczeń Wychowawczych i Stypendiów Szkolnych
Oświadczenie majątkowe za 2021r
Stanowisko pracownika - Samodzielny Referent ds. Świadczeń Wychowawczych i Stypendiów Szkolnych
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Samodzielny Referent ds. Świadczeń Wychowawczych i Stypendiów Szkolnych
wladze
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Starszy Referent
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko pracownika - Samodzielny Referent ds. Świadczeń Wychowawczych i Stypendiów Szkolnych
wladze
Oświadczenie majątkowe za 2022r.
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy Łaziska
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Wójt
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Wójt
wladze
Oświadczenie za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Wójt
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Wójt
Korekta oświadczenia majątkowego składana na początek VIII kadencji
Stanowisko pracownika - Wójt
Oświadczenie składane na początek VIII kadencji
Stanowisko pracownika - Wójt
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
wladze
Oświadczenie za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa w Kamieniu
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa w Kępie Piotrawińskiej
Oświadczenie majątkowe - Jakoniuk - w dniu rozwiązania umowy o pracę
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe - Jakoniuk - 30 dni od dnia zatrudnienia.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe - Jakoniuk - korekta oświadczenia za 2021 r..pdf
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021r
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 30 dni od zatrudnienia
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach
Oświadczenie majątkowe za 2022r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Starszy Referent ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Starszy Referent ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Starszy Referent ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
wladze
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Starszy Referent
Oświadczenie za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Starszy Referent
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Starszy pracownik socjalny
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Starszy pracownik socjalny
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Starszy pracownik socjalny
wladze
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Starszy pracownik socjalny
Oświadczenie za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Starszy pracownik socjalny
Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Oświadczenie za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Kierownik
Sekretarz
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Kramek Joanna - korekta oświadczenia majątkowego za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca kierownika USC
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Oświadczenie za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Zastępca kierownika USC
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Zastępca kierownika USC
Szkoła Podstawowa w Kamieniu
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa w Kamieniu
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
wladze
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa w Braciejowicach
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021r
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Urząd Stanu Cywilnego
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Oświadczenie za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Szkoła Podstawowa w Braciejowicach
Oświadczenie majątkowe - Piłat - w dniu rozwiązania umowy o pracę - 31. 08. 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe - Piłat - w dniu rozwiązania umowy o pracę - 08. 07. 2022.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe - Piłat - 30 dni od dnia zatrudnienia - 09. 07. 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2021 30 dni od zatrudnienia
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021r
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Referat Organizacyjno – Społeczny
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE - W TERMINIE 30 DNI OD DNIA ZATRUDNIENIA,
Stanowisko pracownika - Podinspektor ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Skarbnik
Oświadczenie po zakończeniu pracy - rok 2018
Stanowisko pracownika - Zastępca Skarbnika Gminy
wladze
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy na koniec VII kadencji (wrzesień 2018)
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy
Oświadczenie majątkowe składana na początek VII kadencji
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach
Oświadczenie majątkowe w dniu rozwiązania umowy o pracę
Stanowisko pracownika - Starszy pracownik socjalny
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Starszy pracownik socjalny
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Starszy pracownik socjalny
wladze
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Starszy pracownik socjalny
Oświadczenie za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Starszy pracownik socjalny
Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach
Oświadczenie majątkowe w dniu rozwiązania umowy o pracę
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
wladze
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Pracownik socjalny
Oświadczenie majątkowe 30 dni od zatrudnienia
Stanowisko pracownika - Pracownik socjalny
Oświadczenie majątkowe za 2021r
Stanowisko pracownika - Pracownik socjalny
Gminny Zespół Obsługi Szkół
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Łaziskach
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Łaziskach
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Kierownik
wladze
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko pracownika - Kierownik
Referat Finansowo – Podatkowy
oświadczenie majątkowe 2021w dniu rozwiązania umowy o pracę
Stanowisko pracownika - Starszy pracownik socjalny
wladze
Oświadczenie za rok 2020
Stanowisko pracownika - Starszy pracownik socjalny
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko pracownika - Starszy pracownik socjalny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Starszy pracownik socjalny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik OPS
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Kierownik
wladze
Oświadczenie majątkowe za 2021r
Stanowisko pracownika - Kierownik OPS
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Kierownik