Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Łaziska

Oświadczenia majątkowe władz gminy

Szczegółowe wyszukiwanie
Urząd Stanu Cywilnego
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
oświadczenie składane 30 dni od dnia zatrudnienia
Stanowisko pracownika - Zastępca kierownika USC
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Pracownik socjalny
Oświadczenie majątkowe 30 dni od zatrudnienia
Stanowisko pracownika - Pracownik socjalny
Szkoła Podstawowa w Kępie Piotrawińskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej
wladze
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Wójta Gminy
Oświadczenie składane 30 dni od dnia zatrudnienia
Stanowisko pracownika - Zastępca Wójta Gminy
Skarbnik
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy Łaziska
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy Łaziska
Oświadczenie za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy Łaziska
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy Łaziska
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy Łaziska
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy Łaziska
Referat Finansowo – Podatkowy
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
wladze
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020r. na koniec pracy
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Oświadczenie za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Sekretarz
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy Laziska
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy Łaziska
Referat Organizacyjno – Społeczny
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy Kierownik Referatu
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy Kierownik Referatu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach
Oświadczenie majątkowe za 2021r
Stanowisko pracownika - Samodzielny Referent ds. Świadczeń Wychowawczych i Stypendiów Szkolnych
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Stanowisko pracownika - Samodzielny Referent ds. Świadczeń Wychowawczych i Stypendiów Szkolnych
wladze
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Starszy Referent
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko pracownika - Samodzielny Referent ds. Świadczeń Wychowawczych i Stypendiów Szkolnych
wladze
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Wójt
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Wójt
wladze
Oświadczenie za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Wójt
Oświadczenie składane na początek VIII kadencji
Stanowisko pracownika - Wójt
Korekta oświadczenia majątkowego składana na początek VIII kadencji
Stanowisko pracownika - Wójt
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Wójt
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
wladze
Oświadczenie za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Gimnazjum Publiczne w Łaziskach
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Łaziskach
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Łaziskach
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Łaziskach
Szkoła Podstawowa w Kępie Piotrawińskiej
Oświadczenie majątkowe - Jakoniuk - 30 dni od dnia zatrudnienia.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe - Jakoniuk - w dniu rozwiązania umowy o pracę
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021r
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe - Jakoniuk - korekta oświadczenia za 2021 r..pdf
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach
Oświadczenie majątkowe 30 dni od zatrudnienia
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach
Oświadczenie majątkowe za 2022r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Starszy Referent ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Starszy Referent ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
wladze
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Starszy Referent
Oświadczenie za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Starszy Referent
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Starszy pracownik socjalny
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Starszy pracownik socjalny
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Starszy pracownik socjalny OPS
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Pracownik socjalny OPS
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Stanowisko pracownika - Pracownik socjalny OPS
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Stanowisko pracownika - Pracownik socjalny OPS
wladze
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Starszy pracownik socjalny
Oświadczenie za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Starszy pracownik socjalny
Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Oświadczenie za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Kierownik referatu
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Kierownik referatu
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Stanowisko pracownika - Kierownik referatu
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu
Oświadczenie majątkowe za rok 2012
Stanowisko pracownika - Kierownik referatu
Sekretarz
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Oświadczenie składane 30 dni od dnia zatrudnienia
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Kramek Joanna - korekta oświadczenia majątkowego za 2020 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca kierownika USC
Oświadczenie za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Zastępca kierownika USC
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Zastępca kierownika USC
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Zastępca kierownika USC. Stanowisko ds obsługi organów Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Zastępca kierownika USC. Stanowisko ds obsługi organów Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Stanowisko pracownika - Zastępca kierownika USC. Stanowisko ds obsługi organów Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Stanowisko pracownika - Zastępca kierownika USC. Stanowisko ds obsługi organów Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2012
Stanowisko pracownika - Zastępca kierownika USC
Oświadczenie składane w dniu rozwiązania umowy o pracę - przy dotychczasowych oświadczeniach jako zastępca kierownika USC.
Stanowisko pracownika - Zastępca kierownika USC
Szkoła Podstawowa w Kamieniu
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamieniu
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamieniu
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamieniu
wladze
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamieniu
Szkoła Podstawowa w Kamieniu
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
wladze
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa w Braciejowicach
Oświadczenie majątkowe za 2021r
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Braciejowicach
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Braciejowicach
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Braciejowicach
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Braciejowicach
Urząd Stanu Cywilnego
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Oświadczenie za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Stanowisko pracownika - Kierownik referatu
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu
Szkoła Podstawowa w Braciejowicach
Oświadczenie majątkowe - Piłat - w dniu rozwiązania umowy o pracę - 31. 08. 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe - Piłat - w dniu rozwiązania umowy o pracę - 08. 07. 2022.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe - Piłat - 30 dni od dnia zatrudnienia - 09. 07. 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021r
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2021 30 dni od zatrudnienia
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Skarbnik
Oświadczenie po zakończeniu pracy - rok 2018
Stanowisko pracownika - Zastępca Skarbnika Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Zastępca Skarbnika Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Zastępca Skarbnika Gminy
Oświadczenie majątkowe złożone 14 kwietnia 2016
Stanowisko pracownika - Zastępca Skarbnika Gminy
wladze
Oświadczenie majątkowe składane na koniec VI kadencji
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy Łaziska
wladze
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy na koniec VII kadencji (wrzesień 2018)
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy
Oświadczenie majątkowe składana na początek VII kadencji
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach
Oświadczenie majątkowe w dniu rozwiązania umowy o pracę
Stanowisko pracownika - Starszy pracownik socjalny
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Starszy pracownik socjalny
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Starszy pracownik socjalny
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Pracownik socjalny OPS
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Pracownik socjalny OPS
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Stanowisko pracownika - Pracownik socjalny OPS
wladze
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Starszy pracownik socjalny
Oświadczenie za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Starszy pracownik socjalny
Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach
Oświadczenie majątkowe w dniu rozwiązania umowy o pracę
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Dyrektor GBiDK
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Dyrektor GBiDK
wladze
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Stanowisko pracownika - Dyrektor GBiDK
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach
Oświadczenie majątkowe 30 dni od zatrudnienia
Stanowisko pracownika - Pracownik socjalny
Oświadczenie majątkowe za 2021r
Stanowisko pracownika - Pracownik socjalny
Gminny Zespół Obsługi Szkół
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Łaziskach
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Kierownik GZOS
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Kierownik GZOS
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Kierownik GZOS
wladze
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Stanowisko pracownika - Kierownik GZOS
Referat Finansowo – Podatkowy
oświadczenie majątkowe 2021w dniu rozwiązania umowy o pracę
Stanowisko pracownika - Starszy pracownik socjalny
wladze
Oświadczenie za rok 2020
Stanowisko pracownika - Starszy pracownik socjalny
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko pracownika - Starszy pracownik socjalny
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Starszy pracownik socjalny
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Pracownik socjalny OPS
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Pracownik socjalny OPS
wladze
Oświadczenie majątkowe za 2021r
Stanowisko pracownika - Kierownik OPS
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Stanowisko pracownika - Kierownik OPS
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Kierownik OPS
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Kierownik OPS