Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Łaziska

Sekretarz

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Tomasz Czyż Stanowisko:Sekretarz Gminy
Telefon:81 827 69 22
Email:
Godziny przyjęć:

W godzinach pracy Urzędu Gminy


Obowiązki:

1. Sekretarz zapewnia warunki sprawnego działania i funkcjonowania Urzędu. 2. Do zadań Sekretarza należy w szczególności: 1) organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne referaty, 2) opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy i zakresów czynności na poszczególnych stanowiskach pracy, 3) opracowywanie projektów zmian statutu Gminy i jej regulaminów, 4) opracowywanie projektów zarządzeń Wójta, 5) nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady Gminy, 6) branie udziału w posiedzeniach organów Gminy, 7) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji aktów prawa miejscowego, obwieszczeń oraz informacji o charakterze publicznym, 8) zapewnienie obsługi prawnej Gminy, 9) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami, 10) nadzorowanie terminowego i zgodnego z prawem załatwiania spraw mieszkańców Gminy, 11) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie, 12) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych, 13) informowanie Wójta o konieczności dokonywanych zmian personalnych, 14) nadzorowanie prowadzenia spraw osobowych pracowników Urzędu, 15) organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy, 16) nadzorowanie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych, 17) nadzór nad opracowaniem i utrzymywaniem w stałej aktualności dokumentacji dotyczącej obronności kraju oraz nad całokształtem zagadnień w zakresie realizacji zadań obronnych, 18) kierowanie pracą Referatu Organizacyjno-Społecznego, 19) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

179 0
Tomasz Czyż Stanowisko:Sekretarz Gminy
Telefon:81 827 69 22
Email:
Godziny przyjęć:

W godzinach pracy Urzędu Gminy


Obowiązki:

1. Sekretarz zapewnia warunki sprawnego działania i funkcjonowania Urzędu. 2. Do zadań Sekretarza należy w szczególności: 1) organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne referaty, 2) opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy i zakresów czynności na poszczególnych stanowiskach pracy, 3) opracowywanie projektów zmian statutu Gminy i jej regulaminów, 4) opracowywanie projektów zarządzeń Wójta, 5) nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady Gminy, 6) branie udziału w posiedzeniach organów Gminy, 7) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji aktów prawa miejscowego, obwieszczeń oraz informacji o charakterze publicznym, 8) zapewnienie obsługi prawnej Gminy, 9) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami, 10) nadzorowanie terminowego i zgodnego z prawem załatwiania spraw mieszkańców Gminy, 11) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie, 12) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych, 13) informowanie Wójta o konieczności dokonywanych zmian personalnych, 14) nadzorowanie prowadzenia spraw osobowych pracowników Urzędu, 15) organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy, 16) nadzorowanie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych, 17) nadzór nad opracowaniem i utrzymywaniem w stałej aktualności dokumentacji dotyczącej obronności kraju oraz nad całokształtem zagadnień w zakresie realizacji zadań obronnych, 18) kierowanie pracą Referatu Organizacyjno-Społecznego, 19) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

180 0
Tomasz Czyż Stanowisko:Sekretarz Gminy
Telefon:81 827 69 22
Email:
Obowiązki:

Sekretarz zapewnia warunki sprawnego działania i funkcjonowania Urzędu.
Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne referaty,
2) opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy i zakresów czynności na poszczególnych stanowiskach pracy,
3) opracowywanie projektów zmian statutu Gminy i jej regulaminów,
4) opracowywanie projektów zarządzeń Wójta,
5) nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady Gminy,
6) branie udziału w posiedzeniach organów Gminy,
7) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji aktów prawa miejscowego, obwieszczeń oraz informacji o charakterze publicznym,
8) zapewnienie obsługi prawnej Gminy,
9) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,
10) nadzorowanie terminowego i zgodnego z prawem załatwiania spraw mieszkańców Gminy,
11) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie,
12) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych,
13) informowanie Wójta o konieczności dokonywanych zmian personalnych,
14) nadzorowanie prowadzenia spraw osobowych pracowników Urzędu,
15) organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy, 16) nadzorowanie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych,
17) nadzór nad opracowaniem i utrzymywaniem w stałej aktualności dokumentacji dotyczącej obronności kraju oraz nad całokształtem zagadnień w zakresie realizacji zadań obronnych,
18) kierowanie pracą Referatu Organizacyjno-Społecznego,
19) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

181 0
Tomasz Czyż Stanowisko:Sekretarz Gminy
Telefon:81 827 69 22
Email:
Obowiązki:

Sekretarz zapewnia warunki sprawnego działania i funkcjonowania Urzędu.
Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne referaty,
2) opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy i zakresów czynności na poszczególnych stanowiskach pracy,
3) opracowywanie projektów zmian statutu Gminy i jej regulaminów,
4) opracowywanie projektów zarządzeń Wójta,
5) nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady Gminy,
6) branie udziału w posiedzeniach organów Gminy,
7) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji aktów prawa miejscowego, obwieszczeń oraz informacji o charakterze publicznym,
8) zapewnienie obsługi prawnej Gminy,
9) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,
10) nadzorowanie terminowego i zgodnego z prawem załatwiania spraw mieszkańców Gminy,
11) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie,
12) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych,
13) informowanie Wójta o konieczności dokonywanych zmian personalnych,
14) nadzorowanie prowadzenia spraw osobowych pracowników Urzędu,
15) organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy, 16) nadzorowanie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych,
17) nadzór nad opracowaniem i utrzymywaniem w stałej aktualności dokumentacji dotyczącej obronności kraju oraz nad całokształtem zagadnień w zakresie realizacji zadań obronnych,
18) kierowanie pracą Referatu Organizacyjno-Społecznego,
19) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

559 1
Joanna Kramek Stanowisko:Sekretarz Gminy
Telefon:818276932
Email:
935 20