Skład Rady Gminy

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Stanisław Możdżeń Stanowisko: członek Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Telefon: 81 827 69 32
Email:
VI kadencja [2010 - 2014] 0
Zbigniew Krzysztof Filipek Stanowisko: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
Email:
VI kadencja [2010 - 2014] 0
Karol Andrzej Grzęda Stanowisko: Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochr. Środowiska, członek Komisji Rewizyjnej
Telefon: 81 827 69 20
Email:
VI kadencja [2010 - 2014] 0
Stanisław Franciszek Owczarz Stanowisko: Zastępca przewodniczącego Rady Gminy VI kadencji, sekretarz Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
Telefon: 81 827 69 32
Email:
VI kadencja [2010 - 2014] 0
Dariusz Jaśkowski Stanowisko: członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Telefon: 81 827 69 32
Email:
VI kadencja [2010 - 2014] 0
Bolesław Jackowski Stanowisko: zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Email:
VI kadencja [2010 - 2014] 0
Kazimierz Płaza Stanowisko: członek Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
Email:
VI kadencja [2010 - 2014] 0
Zbigniew Marek Sobka Stanowisko: członek Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
VI kadencja [2010 - 2014] 0
Janusz Stanisław Szkutnik Stanowisko: członek Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Telefon: 81 827 69 32
Email:
VI kadencja [2010 - 2014] 0
Ewa Mirosława Złotucha Stanowisko: sekretarz Komisji Rewizyjnej, sekretarz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
VI kadencja [2010 - 2014] 0
Marcin Gazda Stanowisko: Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
Telefon: 81 827 69 32
Email:
VI kadencja [2010 - 2014] 0
Mieczysław Kurleto Stanowisko: zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Telefon: 81 827 69 32
Email:
VI kadencja [2010 - 2014] 0
Dariusz Jakóbczyk Stanowisko: sekretarz Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
VI kadencja [2010 - 2014] 0
Tadeusz Stanisław Dzierżak Stanowisko: Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, członek Komisji Rewizyjnej
Email:
VI kadencja [2010 - 2014] 0
Władysław Kramek Stanowisko: Radny Rady Gminy VII kadencji
Telefon: 81 827 69 32
Email:
VII kadencja [2014 - 2018] 1
Henryk Kołodziejczyk Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy VII kadencji
Telefon: 81 827 69 32
Email:
VII kadencja [2014 - 2018] 2
Jarosław Hipolit Błażejewski Stanowisko: Radny Rady Gminy VII kadencji
Telefon: 818276932
Email:
VII kadencja [2014 - 2018] 3
Marcin Gazda Stanowisko: Radny Rady Gminy VII kadencji
Telefon: 81 827 69 32
Email:
VII kadencja [2014 - 2018] 4
Monika Katarzyna Matejko Stanowisko: Radna Rady Gminy VII kadencji
Telefon: 81 827 69 32
Email:
VII kadencja [2014 - 2018] 5
Tomasz Paweł Sochaj Stanowisko: Radny Rady Gminy VII kadencji
Telefon: 818276932
Email:
VII kadencja [2014 - 2018] 6
Mieczysław Kurleto Stanowisko: Radny Rady Gminy VII kadencji
Telefon: 81 827 69 32
Email:
VII kadencja [2014 - 2018] 7
Marek Jerzy Kułaga Stanowisko: Radny Rady Gminy VII kadencji
Telefon: 81 827 69 32
Email:
VII kadencja [2014 - 2018] 8
Karol Andrzej Grzęda Stanowisko: Radny Rady Gminy VII kadencji
Telefon: 81 827 69 20
Email:
VII kadencja [2014 - 2018] 9
Janusz Stanisław Szkutnik Stanowisko: Radny Rady Gminy VII kadencji
Telefon: 81 827 69 32
Email:
VII kadencja [2014 - 2018] 10
Stanisław Franciszek Owczarz Stanowisko: Radny Rady Gminy VII kadencji
Telefon: 81 827 69 32
Email:
VII kadencja [2014 - 2018] 11
Agnieszka Binięda Stanowisko: Radna Rady Gminy VII kadencji
Telefon: 81 827 69 32
Email:
VII kadencja [2014 - 2018] 12
Krzysztof Zbigniew Kurek Stanowisko: Radny Rady Gminy VII kadencji
Telefon: 81 827 69 32
Email:
VII kadencja [2014 - 2018] 13
Stanisław Możdżeń Stanowisko: Radny Rady Gminy VII kadencji
Telefon: 81 827 69 32
Email:
VII kadencja [2014 - 2018] 14
Dariusz Jaśkowski Stanowisko: Radny Rady Gminy VII kadencji
Telefon: 81 827 69 32
Email:
VII kadencja [2014 - 2018] 15
Tadeusz Stanisław Dzierżak Email:
VIII kadencja [ 2018 - 2023 ] 16
Marcin Gazda Telefon: 81 827 69 32
Email:
VIII kadencja [ 2018 - 2023 ] 17
Henryk Kołodziejczyk Telefon: 81 827 69 32
Email:
VIII kadencja [ 2018 - 2023 ] 18
Marek Kozieł VIII kadencja [ 2018 - 2023 ] 19
Krzysztof Zbigniew Kurek Telefon: 81 827 69 32
Email:
VIII kadencja [ 2018 - 2023 ] 20
Jacek Kutyna VIII kadencja [ 2018 - 2023 ] 21
Monika Katarzyna Matejko Telefon: 81 827 69 32
Email:
VIII kadencja [ 2018 - 2023 ] 22
Stanisław Franciszek Owczarz Telefon: 81 827 69 32
Email:
VIII kadencja [ 2018 - 2023 ] 23
Wiesław Leon Piłat VIII kadencja [ 2018 - 2023 ] 24
Beata Jolanta Prościńska VIII kadencja [ 2018 - 2023 ] 25
Andrzej Sikora VIII kadencja [ 2018 - 2023 ] 26
Wiesław Skrzypczyński VIII kadencja [ 2018 - 2023 ] 27
Tomasz Paweł Sochaj Telefon: 818276932
Email:
VIII kadencja [ 2018 - 2023 ] 28
Kamil Szafran VIII kadencja [ 2018 - 2023 ] 29
Jarosław Ziemba VIII kadencja [ 2018 - 2023 ] 30
Henryk Kołodziejczyk Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy VI kadencji, członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Telefon: 81 827 69 32
Email:
VI kadencja [2010 - 2014] 0