Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Łaziska

Skład Rady Gminy

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Bolesław Jackowski Stanowisko:zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Email:
181 0
Dariusz Jaśkowski Stanowisko:członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Telefon:81 827 69 32
Email:
181 0
Stanisław Franciszek Owczarz Stanowisko:Zastępca przewodniczącego Rady Gminy VI kadencji, sekretarz Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
Telefon:81 827 69 32
Email:
181 0
Karol Andrzej Grzęda Stanowisko:Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochr. Środowiska, członek Komisji Rewizyjnej
Telefon:81 827 69 20
Email:
181 0
Zbigniew Krzysztof Filipek Stanowisko:Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
Email:
181 0
Stanisław Możdżeń Stanowisko:członek Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Telefon:81 827 69 32
Email:
181 0
Mieczysław Kurleto Stanowisko:zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Telefon:81 827 69 32
Email:
181 0
Dariusz Jakóbczyk Stanowisko:sekretarz Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
181 0
Tadeusz Stanisław Dzierżak Stanowisko:Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, członek Komisji Rewizyjnej
Email:
181 0
Kazimierz Płaza Stanowisko:członek Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
Email:
181 0
Zbigniew Marek Sobka Stanowisko:członek Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
181 0
Janusz Stanisław Szkutnik Stanowisko:członek Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Telefon:81 827 69 32
Email:
181 0
Ewa Mirosława Złotucha Stanowisko:sekretarz Komisji Rewizyjnej, sekretarz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
181 0
Marcin Gazda Stanowisko:Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
Telefon:81 827 69 32
Email:
181 0
Władysław Kramek Stanowisko:Radny Rady Gminy VII kadencji
Telefon:81 827 69 32
Email:
559 1
Henryk Kołodziejczyk Stanowisko:Przewodniczący Rady Gminy VII kadencji
Telefon:81 827 69 32
Email:
559 2
Jarosław Hipolit Błażejewski Stanowisko:Radny Rady Gminy VII kadencji
Telefon:818276932
Email:
559 3
Marcin Gazda Stanowisko:Radny Rady Gminy VII kadencji
Telefon:81 827 69 32
Email:
559 4
Monika Katarzyna Matejko Stanowisko:Radna Rady Gminy VII kadencji
Telefon:81 827 69 32
Email:
559 5
Tomasz Paweł Sochaj Stanowisko:Radny Rady Gminy VII kadencji
Telefon:818276932
Email:
559 6
Mieczysław Kurleto Stanowisko:Radny Rady Gminy VII kadencji
Telefon:81 827 69 32
Email:
559 7
Marek Jerzy Kułaga Stanowisko:Radny Rady Gminy VII kadencji
Telefon:81 827 69 32
Email:
559 8
Karol Andrzej Grzęda Stanowisko:Radny Rady Gminy VII kadencji
Telefon:81 827 69 20
Email:
559 9
Janusz Stanisław Szkutnik Stanowisko:Radny Rady Gminy VII kadencji
Telefon:81 827 69 32
Email:
559 10
Stanisław Franciszek Owczarz Stanowisko:Radny Rady Gminy VII kadencji
Telefon:81 827 69 32
Email:
559 11
Agnieszka Binięda Stanowisko:Radna Rady Gminy VII kadencji
Telefon:81 827 69 32
Email:
559 12
Krzysztof Zbigniew Kurek Stanowisko:Radny Rady Gminy VII kadencji
Telefon:81 827 69 32
Email:
559 13
Stanisław Możdżeń Stanowisko:Radny Rady Gminy VII kadencji
Telefon:81 827 69 32
Email:
559 14
Dariusz Jaśkowski Stanowisko:Radny Rady Gminy VII kadencji
Telefon:81 827 69 32
Email:
559 15
Tadeusz Stanisław Dzierżak Email:
935 16
Marcin Gazda Telefon:81 827 69 32
Email:
935 17
Henryk Kołodziejczyk Telefon:81 827 69 32
Email:
935 18
Marek Kozieł 935 19
Krzysztof Zbigniew Kurek Telefon:81 827 69 32
Email:
935 20
Jacek Kutyna 935 21
Monika Katarzyna Matejko Telefon:81 827 69 32
Email:
935 22
Stanisław Franciszek Owczarz Telefon:81 827 69 32
Email:
935 23
Wiesław Leon Piłat 935 24
Beata Jolanta Prościńska 935 25
Andrzej Sikora 935 26
Wiesław Skrzypczyński 935 27
Tomasz Paweł Sochaj Telefon:818276932
Email:
935 28
Kamil Szafran 935 29
Jarosław Ziemba 935 30
Henryk Kołodziejczyk Stanowisko:Przewodniczący Rady Gminy VI kadencji, członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Telefon:81 827 69 32
Email:
181 0