Skarbnik Gminy

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Katarzyna Piłat Stanowisko: Skarbnik Gminy
Telefon: 0-81 827 69 23
Godziny przyjęć:

W godzinach pracy Urzędu Gminy


Obowiązki:

1. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Gminy, odpowiada za prawidłową realizację budżetu Gminy oraz sprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie systemu finansowego Gminy.
2. Zadania Skarbnika obejmują w szczególności:
1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
2) współdziałanie w opracowywaniu projektu budżetu Gminy,
3) nadzorowanie i kontrola wykonania budżetu,
4) kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie innym osobom upoważnień do dokonywania kontrasygnaty,
5) opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
6) współdziałanie w opracowywaniu sprawozdawczości budżetowej,
7) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji  finansowej Gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji związanych z gospodarką finansową Gminy Wójtowi i Radzie Gminy,
8) prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami rachunkowości, spraw podatkowych, księgowości i ewidencji majątku Gminy,
9) ustalanie planów finansowych i kontrola gospodarki finansowej jednostek budżetowych oraz jednostek pomocniczych (sołectw) na terenie Gminy,
10) nadzorowanie obiegu  dokumentów finansowych,
11) branie udziału w posiedzeniach organów Gminy,
12) kierowanie pracą Referatu Finansowo-Podatkowego,
13) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

IV kadencja [2002 - 2006] 0
Katarzyna Piłat Stanowisko: Skarbnik Gminy
Telefon: 0-81 827 69 23
Godziny przyjęć:

W godzinach pracy Urzędu Gminy


Obowiązki:

1. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Gminy, odpowiada za prawidłową realizację budżetu Gminy oraz sprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie systemu finansowego Gminy.
2. Zadania Skarbnika obejmują w szczególności:
1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
2) współdziałanie w opracowywaniu projektu budżetu Gminy,
3) nadzorowanie i kontrola wykonania budżetu,
4) kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie innym osobom upoważnień do dokonywania kontrasygnaty,
5) opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
6) współdziałanie w opracowywaniu sprawozdawczości budżetowej,
7) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji związanych z gospodarką finansową Gminy Wójtowi i Radzie Gminy,
8) prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami rachunkowości, spraw podatkowych, księgowości i ewidencji majątku Gminy,
9) ustalanie planów finansowych i kontrola gospodarki finansowej jednostek budżetowych oraz jednostek pomocniczych (sołectw) na terenie Gminy,
10) nadzorowanie obiegu dokumentów finansowych,
11) branie udziału w posiedzeniach organów Gminy,
12) kierowanie pracą Referatu Finansowo-Podatkowego,
13) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

V kadencja [2006 - 2010] 0
Renata Czapla Stanowisko: Skarbnik Gminy
Telefon: 81 827 69 30
Email:
Obowiązki:

1. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Gminy, odpowiada za prawidłową realizację budżetu Gminy oraz sprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie systemu finansowego Gminy.
2. Zadania Skarbnika obejmują w szczególności:
1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
2) współdziałanie w opracowywaniu projektu budżetu Gminy,
3) nadzorowanie i kontrola wykonania budżetu,
4) kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie innym osobom upoważnień do dokonywania kontrasygnaty,
5) opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
6) współdziałanie w opracowywaniu sprawozdawczości budżetowej,
7) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji związanych z gospodarką finansową Gminy Wójtowi i Radzie Gminy,
8) prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami rachunkowości, spraw podatkowych, księgowości i ewidencji majątku Gminy,
9) ustalanie planów finansowych i kontrola gospodarki finansowej jednostek budżetowych oraz jednostek pomocniczych (sołectw) na terenie Gminy,
10) nadzorowanie obiegu dokumentów finansowych,
11) branie udziału w posiedzeniach organów Gminy,
12) kierowanie pracą Referatu Finansowo-Podatkowego,
13) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

VI kadencja [2010 - 2014] 0
Renata Czapla Stanowisko: Skarbnik Gminy
Telefon: 81 827 69 30
Email:
Obowiązki:

1. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Gminy, odpowiada za prawidłową realizację budżetu Gminy oraz sprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie systemu finansowego Gminy.
2. Zadania Skarbnika obejmują w szczególności:
1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
2) współdziałanie w opracowywaniu projektu budżetu Gminy,
3) nadzorowanie i kontrola wykonania budżetu,
4) kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie innym osobom upoważnień do dokonywania kontrasygnaty,
5) opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
6) współdziałanie w opracowywaniu sprawozdawczości budżetowej,
7) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji związanych z gospodarką finansową Gminy Wójtowi i Radzie Gminy,
8) prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami rachunkowości, spraw podatkowych, księgowości i ewidencji majątku Gminy,
9) ustalanie planów finansowych i kontrola gospodarki finansowej jednostek budżetowych oraz jednostek pomocniczych (sołectw) na terenie Gminy,
10) nadzorowanie obiegu dokumentów finansowych,
11) branie udziału w posiedzeniach organów Gminy,
12) kierowanie pracą Referatu Finansowo-Podatkowego,
13) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

VII kadencja [2014 - 2018] 1
Renata Czapla Stanowisko: Skarbnik Gminy
Telefon: 81 827 69 30
Email:
Obowiązki:

1. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Gminy, odpowiada za prawidłową realizację budżetu Gminy oraz sprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie systemu finansowego Gminy.
2. Zadania Skarbnika obejmują w szczególności:
1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
2) współdziałanie w opracowywaniu projektu budżetu Gminy,
3) nadzorowanie i kontrola wykonania budżetu,
4) kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie innym osobom upoważnień do dokonywania kontrasygnaty,
5) opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
6) współdziałanie w opracowywaniu sprawozdawczości budżetowej,
7) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji związanych z gospodarką finansową Gminy Wójtowi i Radzie Gminy,
8) prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami rachunkowości, spraw podatkowych, księgowości i ewidencji majątku Gminy,
9) ustalanie planów finansowych i kontrola gospodarki finansowej jednostek budżetowych oraz jednostek pomocniczych (sołectw) na terenie Gminy,
10) nadzorowanie obiegu dokumentów finansowych,
11) branie udziału w posiedzeniach organów Gminy,
12) kierowanie pracą Referatu Finansowo-Podatkowego,
13) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

VIII kadencja [ 2018 - 2023 ] 2