Oświadczenia majątkowe członków Rady Gminy

rada gminy
Oświadczenie majątkowe radnego na koniec VII kadencji (wrzesień 2018)
Oświadczenie majątkowe składane na początek VII kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
rada gminy
Oświadczenie majątkowe radnego na koniec VII kadencji (wrzesień 2018)
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe składane na początek VII kadencji
rada gminy
oświadczenie majątkowe za 2019 r
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe na początek VIII kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na koniec VI kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec VI kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
rada gminy
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Oświadczenie majątkowe składane na koniec VI kadencji
Oświadczenie majątkowe radnego na koniec VII kadencji (wrzesień 2018)
Oświadczenie za rok - 2019
oświadczenie majątkowe składane na początek VIII kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe składane na początek VII kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
rada gminy
Oświadczenie majątkowe radnego na koniec VII kadencji (wrzesień 2018)
Korekta oświadczenia majątkowego składanego na początek VII kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na koniec VI kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe składane na początek VII kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec VI kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec VI kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
rada gminy
Oświadczenie majątkowe radnego na koniec VII kadencji (wrzesień 2018)
Oświadczenie majątkowe składane na koniec VI kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na początek VII kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
rada gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r
Oświadczenie majątkowe radnego na koniec VII kadencji (wrzesień 2018)
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe na początek VIII kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe składane na początek VII kadencji
Korekta oświadczenia majątkowego z dnia 2014.08.18
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe składane na koniec VI kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
rada gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenia majątkowe składane na początek VIII kadencji
rada gminy
Korekta oświadczenia majątkowego złożonego dn. 20 kwietnia 2015
Korekta oświadczenia majątkowego składanego na początek VII kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na początek VII kadencji
Oświadczenie majątkowe radnego na koniec VII kadencji (wrzesień 2018)
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Korekta oświadczenia majątkowego złożonego dn. 29 grudnia 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
rada gminy
Oświadczenie majątkowe radnego na koniec VII kadencji (wrzesień 2018)
Oświadczenie majątkowe składane na początek VII kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
rada gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r
Oświadczenie majątkowe na początek VIII kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe radnego na koniec VII kadencji (wrzesień 2018)
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Korekta oświadczenia majątkowego złożonego dnia 2016.04.11
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe składane na początek VII kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
rada gminy
Oświadczenie majątkowe radnego na koniec VII kadencji (wrzesień 2018)
Oświadczenie majątkowe składane na początek VII kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na koniec VI kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
rada gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
oświadczenia majątkowe składane na początek VIII kadencji
Korekta do oświadczeń majątkowych na początek VIII kadencji
rada gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r
Oświadczenie majątkowe radnego na koniec VII kadencji (wrzesień 2018)
Oświadczenie majątkowe na początek VIII kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe składane na początek VII kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
rada gminy
Oświadczenie majątkowe radnego na koniec VII kadencji (wrzesień 2018)
Oświadczenie majątkowe składane na koniec VI kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na początek VII kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
rada gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r
Oświadczenie majątkowe radnego na koniec VII kadencji (wrzesień 2018)
Oświadczenie majątkowe składane na początek VIII kadencji
Korekta do oświadczeń majątkowych na początek VIII kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe składane na początek VII kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na koniec VI kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Oświadczenie majątkowe za rok 2012
rada gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Korekta do oświadczeń majątkowych na początek VIII kadencji
oświadczenia majątkowe składane na początek VIII kadencji
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec VI kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
rada gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na początek VIII kadencji
Korekta oświadczenia majątkowego składanego na początek VIII kadencji
rada gminy
Oświadczenie majątkowe radnego na koniec VII kadencji (wrzesień 2018)
Oświadczenie majątkowe radnego złożone dnia 17 marca 2017 roku
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
rada gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Korekta do oświadczeń majątkowych na początek VIII kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na początek VIII kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Korekta do oświadczeń majątkowych na początek VIII kadencji
oświadczenia majątkowe składane na początek VIII kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
rada gminy
Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2013 z dnia 2014.09.18
Oświadczenie majątkowe składane na koniec VI kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
rada gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe radnego na koniec VII kadencji (wrzesień 2018)
Oświadczenie majątkowe składane na początek VIII kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe składane na początek VII kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
rada gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Korekta do oświadczeń majątkowych na początek VIII kadencji
oświadczenia majątkowe składane na początek VIII kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec VI kadencji
Oświadczenie majątkowe składane na początek VII kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
rada gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe na początek VIII kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe składane na koniec VI kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2013