Powrót do: Referat Finansowo – Podatkowy

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Stanowisko do spraw księgowości budżetowej
Telefon
081 827 69 31
Informacje dodatkowe
Zakres czynności
1. Prowadzenie księgowości budżetowej oraz urządzeń księgowych w zakresie wydatków budżetowych, a w szczególności:
a) kart wydatków budżetowych.,
b) dziennika jednostki (księgi głównej),
c) sporządzanie sprawozdań z wykonania wydatków Urzędu Gminy,
d) sporządzanie zestawień z wyciągów bankowych z raportów kasowych,
e) uzgadnianie sald.
2. Uzgadnianie kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych podlegającego przekazaniu do Urzędu Skarbowego.
3.Uzgadnianie wynagrodzenia pracowników oraz wysokości przekazanych składek do ZUS z kartami wynagrodzeń.
4. Prowadzenie księgowania sprzedaży znaków opłaty skarbowej i weksli.
5. Uzgadnianie zakupów środków trwałych z księgą inwentarzową.
6. Sporządzanie sprawozdań opisowych z wydatków na półrocze i koniec roku budżetowego.
7. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

Pracownicy

Kadencja
Brak przypisanych pracowników
(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Brak przypisanych pracowników
Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Rusek Robert
Data wytworzenia informacji:
24-01-2008
Osoba wprowadzająca informację:
Dodano do BIP dnia:
18-12-2012