Powrót do: Referat Finansowo – Podatkowy

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Stanowisko do spraw gospodarki finansowej
Telefon
081 827 69 24
Email

Informacje dodatkowe
Zakres czynności
1. Wydawanie i prowadzenie rejestru zaświadczeń o stanie majątkowym ze zbioru ewidencji podatkowej.
2. Wydawanie i prowadzenie rejestru zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości.
3. Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dowodów księgowych zewnętrznych.
4. Sprawdzanie pod względem rachunkowym raportów kasowych z dochodów i wydatków.
5. Księgowanie budżetu gminy /organ/ na kontach syntetycznych.
6. Obsługa księgowa Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Gminy w Łaziskach.
7. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

Pracownicy

Kadencja
Brak przypisanych pracowników
(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Brak przypisanych pracowników
Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Rusek Robert
Data wytworzenia informacji:
24-01-2008
Osoba wprowadzająca informację:
Dodano do BIP dnia:
18-12-2012